Groepswerk

Naast individuele therapie is het ook mogelijk om in een groep therapie te volgen. Daarvoor werk ik met themagroepen. De onderlinge uitwisseling rondom een thema biedt vaak extra her- en erkenning en werkt meestal ook inspirerend.

De thema’s die in een groep kunnen worden gevolgd zijn: assertiviteit, het ontdekken van je talenten, kracht vinden na kanker en rouwverwerking. Deze thema’s hebben een therapeutisch karakter en zijn verwerkt in een programma. De programma’s kunnen ook individueel worden aangeboden en  worden iedere keer afgestemd op de groep of het individu.

N.B. Voor al het Themawerk geldt: dagdelen en tijden kunnen – in onderling overleg – worden aangepast! Groepen starten bij voldoende deelname.

De programma’s in vogelvlucht:

 Assertiviteit – Heb ’t lef eens – In deze creatieve assertiviteitstraining staat het ontwikkelen van meer zelf-bewustzijn centraal. Dit staat aan de basis van meer assertiviteit. De training vindt alleen plaats in een groep, omdat zo ter plekke kan worden geoefend met wat is geleerd.

Uit de schaduw – The Artist’s Way – Inzicht krijgen in dat wat je belemmert om voluit te leven en ontdekken wat je echt wilt, wat je bezielt, wat je plezier geeft en dat vorm en inhoud leren geven.  Doel is om niet langer te leven in de schaduw van jezelf, maar levenskunstenaar te worden.

Uit de verf – In the picture – Je identiteit (verder) ontdekken en vormgeven met behulp van beeldende middelen en het scheppingsverhaal. Elke keer koppelen we één van de zeven dagen van de schepping aan een aspect van het dagelijks leven.

Kracht na kanker – RE-validatie – Kanker doet je op je fundamenten schudden. Hoe blijf je enigszins overeind en vind je kracht? We werken geïnspireerd door het boek Zolang ik leef eet ik gebak. Toch kanker. Hierin gaat het over de sociaal-emotionele impact van kanker. Het boek biedt her- en erkenning, hoop en humor.

Verlaat Verdriet – Opgeschorte rouw – Het op jonge leeftijd (= voor je 20e levensjaar) verliezen van een ouder heeft grote impact op je leven en kan je belemmeren in je dagelijks functioneren. Herkenbaar?  In mijn praktijk kan je er mee aan de slag in een contextueel creatief traject. ‘Omdat verlies niet het laatste woord heeft’.

Rouwverwerking als gezin of vriendengroep

Het is ook mogelijk om als gezin of vriendengroep zich aan te melden voor rouwverwerking. Uitgangspunt daarvoor is het rouwverwerkingsspel ‘Alle Sterren Van De Hemel’. Het spel is ontwikkeld door collega Daisy Luiten. De spelvorm èn het creatieve aspect helpen om (meer) met elkaar in gesprek te gaan en om moeilijke onderwerpen gemakkelijker te bespreken.