Beeldende therapie

In beeldende therapie kunnen met behulp van verschillende materialen emoties, belevingen of gebeurtenissen geëxploreerd worden. Dit geldt bv. voor traumatische gebeurtenissen. Daarnaast is het een therapie die helpend is bij het ontdekken van en vormgeven aan je (ware) identiteit en helpt het rationeel ingestelde mensen om emoties in beweging te brengen.

Bij beeldende therapie is het zeker géén noodzaak om creatief te zijn in de zin van mooi kunnen tekenen. Het gaat (juist) niet om het ethische resultaat, maar om het uitdrukking mogen geven aan wat er van binnen leeft (of: spookt).

Eigen werkstuk met als titel ‘De omarming’

Materialen waarmee wordt gewerkt zijn onder andere: verf, klei, speksteen, viltwol en papier. Na het beeldend werken kunnen in de sessie ervaringen en emoties verwoord worden. Soms is het echter passender om het beeld er eerst zonder woorden te laten zijn.

Thema’s kunnen zijn:

  • her- en en erkennen van emoties en hier vervolgens uiting aan leren geven
  • zicht krijgen op eigen behoeften
  • ruimte durven innemen
  • ontdekken van nieuwe, eigen vormen door middel van experimenteren
  • komen tot een (nieuw) evenwicht in denken, voelen en handelen
  • aangaan van nieuwe verhoudingen met de omgeving
  • werken met herinneringen/verlieservaringen/trauma’s
  • initiatief leren nemen
  • opnieuw leren ‘spelen’

Karin: perfectionistisch

Karin is perfectionistisch en stelt hoge eisen aan zichzelf. Mee hierdoor is ze in een burn-out beland. Ze heeft moeite om zaken los te laten en heeft graag zelf de controle. In beeldende therapie gaat ze eerst aan de slag met zicht krijgen op haar emoties. Wat ligt er achter haar behoefte aan controle? Vervolgens kan ze met behulp van materialen leren om zichzelf wat speelruimte te gunnen.

Na een aantal sessies durft ze te experimenteren met veel water en ecoline. Deze toevalstechniek – ze heeft geen grip op wat er ontstaat – levert haar tot haar verrassing plezier op. Ze krijgt als ‘huiswerk’ mee dit ook thuis te proberen en doet dat.

Het wordt een kliederboel, maar Karin kan er van genieten. Door in het beeldend werken dergelijke ervaringen op te doen, krijgt Karin gaandeweg meer ruimte in zichzelf en kan ze meer ontspannen leven.

(Karin is een gefingeerde naam)