Leerstrategieën

Beelddenkers kunnen behoorlijk vastlopen in het onderwijs. Dat is veelal niet zozeer een kwestie van intelligentie, maar heeft te maken met de manier van informatie verwerken. Ik ben bij Beeld en Brein in Den Helder opgeleid als Allround coach Beeld en Brein, wat betekent dat ik zowel kinderen als tieners die beelddenker zijn, kan begeleiden.

Voor kinderen is er Beeld en Brein® Schoolbasis

Deze training is gericht op het werken met beide hersenhelften. Door met beide hersenhelften te werken, en alle leeringangen te gebruiken, zal leerstof makkelijker worden onthouden en toegepast. Met oefeningen, aanleren van geheugentechnieken en inzicht in hoe hersenen werken, zal het kind bewuster en dus beter leren. Dat alles natuurlijk op een manier die voor het kind te begrijpen is en (meestal) ook nog leuk is!

We werken o.a. met:

  • een kleurenpatroon om tekst beter te leren begrijpen
  • een mindmap (voor werkstukken, verslagen en het krijgen van overzicht)
  • rekenen in kleur

Voor het voortgezet onderwijs is er: Beeld en Brein® Leren motiveren

Voor tieners worden technieken vanuit de basistraining aangeboden (of herhaald) en daarnaast verschillende leerstrategieën, zoals mindmapping, conceptmapping, woordjes leren en huiswerk plannen. Ook biedt het coachingstraject handvatten om zichzelf wat beter te leren kennen en doel(en) te stellen.