Het aanbod

Bij de Jabbok biedt individuele therapie, relatie-, gezins- en groepstherapie, workshops en lezingen aan en zet daarbij creatieve middelen in. Dit leidt veelal tot inzicht en/of verraste reacties.

Werkwijze
Mijn werkwijze varieert; ik kan putten uit drie 'poten': creatieve therapie, contextuele en/of pastorale hulpverlening. De praktijk leert dat de verschillende therapieŽn elkaar veelal versterken. De vraag van de cliŽnt bepaalt welke werkwijze als leidraad dient. Aanvullende methodieken maken de therapie tot een creatief gebeuren voor ziel, geest en lichaam.
Het is mogelijk (incidenteel) gezinsleden mee te nemen naar de sessies.
De cliŽnt wordt gevraagd om na elke sessie een verslag(je) te schrijven.


Individuele therapie

Ik werk meestal individueel. Enkele voorbeelden van thema's zijn:

  • (her)vinden van identiteit
  • (terug)vinden van balans in relaties/gezin
  • werken aan opgelopen trauma's, o.a. misbruik
  • rouwverwerking, o.a. Verlaat Verdriet
  • leven na kanker
  • her-leven na een burn-out

Meer over:

Het is mogelijk om naast een individueel traject groepstherapie te volgen.


Groepen

Naast individuele therapie is het ook mogelijk om in een groep therapie te volgen. Daarvoor werk ik met themagroepen.
Het maken van contact, het vertellen van je verhaal aan meerdere mensen tegelijk, het oefenen van nieuw gedrag: een themagroep biedt de gelegenheid om hiermee te experimenteren.

De themagroepen die bij voldoende deelname starten, zijn:

Rouwverwerking als gezin of vriendengroep
Het is ook goed mogelijk om als gezin of vriendengroep zich aan te melden voor rouwverwerking. Uitgangspunt daarvoor is het rouwverwerkingsspel 'Alle Sterren Van De Hemel'. Het spel is ontwikkeld door een creatief therapeute. De spelvorm Ťn het creatieve aspect helpen om (meer) met elkaar in gesprek te gaan en om moeilijke onderwerpen gemakkelijker te bespreken.


Workshops

De workshops zijn korte introducties op creatieve therapie.


Lezingen

Lezingen - al dan niet gecombineerd met een creatieve workshop over:

  • 'En ik dan?' - over opgeschorte rouw (ook bekend als 'Verlaat Verdriet')
  • Stap uit de boot - over het concreet maken van verlangens
  • Hoge eisen - hoge hakken - over jezelf terugvinden in een oververhitte maatschappij
  • Nieuw: lezing n.a.v. het boek 'Zolang ik leef eet ik gebak. Toch kanker' door Julia Molenaar in combinatie met cabaret 'Plantaardig en diervriendelijk' van cabaretier Ruurd Walinga

Geschikt voor: vrouwengroepen, kerken, middelbare scholen (verlieservaringen), hoger beroepsonderwijs (hulpverleningssector). Onderwerp en prijs: in onderling overleg.© 2017 Bij de Jabbok / Julia Molenaar | typefouten voorbehouden | Website: Engbert Sietze ICT